Siste styremøte før ferien - her kan du lese om sakene vi behandlet og saker vi skal jobbe videre med. - les protokollen her