Vår hyggelig tømmere har meddelt at de er ferdige - det mangler tre håndtak og de kommer på plass begynnelsen av august. Firmaet har fulgt opp tidsplanen de satte og har etter det vi har oppfattet hatt et fint samarbeide med alle beboere.

Da vi begynte utskiftingen i 2010 var tanken å bruke 3 år, dette for å unngå å ta opp nytt lån. Styret setter økonomistyring meget høyt, og så i februar 2011 at vi kunne bestille alt til ferdiggjøring i 2011. Vår likviditet er likevel tilfredsstillende og det ville bli rimeligere å ta de siste 156 vinduer på ett år enn å dele på to. Men det gir selvfølgelig et driftssunderskudd i 2011

Evalueringsskjema blir delt ut omkring 26.juli med svarfrist 18.august. Husk vinduer er ikke vedlikeholdsfrie og det er andelseier som er ansvarlig  for fremtidig vedlikehold.Selvom noen vinduer er byttet i perioden 2003-2009, er det vinduer som skal kunne holde i 25 år - dvs borettslaget ikke bør ha kostnader til dette før 2031 :-)   

Vi har byttet ut totalt 289 vinduer i 2010 og 2011.