Skåreråsen 2 - brl – samler inn opplysninger om tilstanden på altaner

Vi har delt ut skjema og få samlet all informasjon om tilstanden på våre altaner
Fungerer alt, kan alle vinduer skyves, åpnes??

Styret har fått inn tilbud på utbedring av alle innglassinger.
Før noen avgjørelse kan tas må vi vite:
• Hva som ikke fungerer
• Hvor det ikke fungerer
• De andeler som ikke svarer vil ikke bli tatt med i det videre arbeid og kan ikke påregne noen økonomisk hjelp til utbedring av feil, eller utskifting av glass.