ble sagt opp fordi arbeiet ble både mangelfult og elendig utført .

De har ikke utført oppgavene iht driftsavtale -   

De skulle vært ferdige 30.06 -- men det har desverre ikke vært så enkelt å komme i mål og nå 18.07 er de ennå ikke i mål og vi sier STOPP. 


Vi orker ikke bruke mer tid på dem, Vi bestriller de mangelende oppgaver utført av ny vaktmesterfirma.