Førbefaring i Skårerlia 16-18 er igang  -- full oppstart i Skårerlia 18 etter ferrien 7. august :-) gled dere 

Skårerlia 20-22 ferdig 14.072017