Valg av totalentreprenør. På ekstraordinært styremøte 07.11 valgte styret ut 2 firma som styret ønsker å gå i forhandlinger med.
En del spørsmål må avklares før kontrakt kan undertegnes.

Opplegg for varmvann.
Det er flertall i styret for at vi ikke skal legge inn rør for klargjøring til varmvanns opplegg fra kjeller frem til alle. Det vil bli eget informasjonsskriv til beboere om denne saken.   I første omgang ville det kostet mellom 600.000 og 1.000.000.
Ferdig opplegg for varmvann vil etter dagens priser koste mellom kr 4.503.000 og 7.085.000. 
Dermed beholder alle varmvannsbereder under kjøkkenbenken som i dag :-)