Det var en god melding vi fikk fra kommunen vedr turveg ned gjennom skogen fra Skårer Terrasse 18 og ned til Sverresvei. Har inntrykk av at "halve sletta" bruker stien op skoleveien og ser jo at også mange av våre beboerer løper, springer og sklier ned ...... 

les mer :

Vi gjør oppmerksom på at disse planer er foreløpige planer.  Iht våre vedtekter må vi ha et vedtak fra en generalforsamling for at vi kan la Lørenskog kommune tinglyse retten til stien.