Presentasjon av prosjektet - som Obos Prosjekt holdt på beboermøtet 20.januar 

 Les Obos Prosjekts presentasjon