Tidligere måtte du være registrert og logge inn for å lese protokoller. Nå finner du alle protokoller på "Beboersiden".
Protokollene inneholder mye informasjon om styrets arbeid og styret er til for andelesierne, så derfor har vi også vedtatt at protokollene skal legges ut så alle kan følge med på det arbeid vi gjør - eller ikke gjør. 

Av naturlige årsaker prøver vi å ta ut alle navn i saker som angår andelseiere/beboere, skulle det være et navn vi har glemt å slette? så vennligst gi en fort tilbakemelding -  vi  vil da og redigerer  og legger ut igjen, evt slette. Takk 

"Take a look"  Beboersiden  og har du spørsmål etter å ha lest er det bare å sende dem til oss, vi svarer så godt vi kan. 

Styret i SÅ2 - Fra V:
Bente Langnes, Anders Edvardsen,  Birgith Sørensen, Alexander Storsve, Mehmet Sømnez og Janne Kittelsen. Andreas Solberg ikke tilstede.