Viser til nyhetsbrev 7-2017 - hvor vi skrev at det ville komme rundskriv om kollektiv tilbud på internett.  Det er sendt ut i dag 05.09 og delt i postkassen til de som ikke har  e-post , Les her

Hvis noen er i mot ber vi om svar senest 20.09.