Et møte med mange og store saker. Gledelig å kunne meddele at vi ligger meget bra an i forhold til budsjett og prosjektet følger stadig fremdriftsplanen. 

Protokollen kan du lese på siden for styremøter