Oppstart av arbeider i forbindelse med utvikling av eiendom 101/176 - /Solheim terrasse