SKROTDROSJEN  --  fra Lillestrøm

For å kontakte skrotdrosjen ringer du 474 63 475. Det går også an å kontakte oss på Bymisjonssenterets telefon 63899620. Vi har også en postboks på internettet. Adressen dit   skrotdrosjen@skbo.no  . Opplysninger om oss på internettet finner du hvis du bruker søkerordet "skrotdrosjen".

Prisen for et oppdrag avtales etter at vi har vurdert omfanget av oppdraget. Bymisjonen er bundet av en timepris for arbeidstakerne våre på 150,- kroner + merverdi-avgift. Kilometeravgiften er videre på 3,50 kroner pr. kilometer. I tillegg kommer en avfallsavgift på deponiene som varierer mellom 100,- og 200,- kroner.                           

Veiledende priser: Et oppdrag der varebilen er fullastet vil koste rundt 500,- kroner + moms. Et oppdrag med fullastet bil + henger vil koste rundt 750,- kroner + MOMS.  Hvis det er bare småting folk vil ha kastet kan vi stikke innnom og hente det for 200,- eller 300,- kroner.

skrotdrosjen@skbo.no