Utskifting av alt altaninnglassing

 • Innglassingen på alle altaner skiftes og prosjektets kostnader fordeles med et likt beløp pr altan.
 • Styret gis fullmakt til å ta opp lån til å dekke prosjektets kostnader, med en låneramme på
  kr 6.000 000. Videre får styret fullmakt til å refinansiere borettslagets to eksisterende lån på til sammen ca kr 9.550.000.
 • Det åpnes for individuell nedbetaling av fellesgjeld og styret gis fullmakt til å inngå de nødvendige avtaler med forretningsfører og långiver.

  Ovennevnte ble enstemmig vedtatt på generalforsamlingen

 

 

Utskifting av alle altaner

 • Gir en enhetlig fasade
 • Alle betaler det samme
 • Borettslaget fremstår som et ryddig og pent borettslag
 • Verdien på andeler øker
 • Men felleskostnaden øker – det blir ikke gratis

 

Kostnad - Finansiering

Kostnad:

 • Det koster fra kr 32.500  til kr 45.600 å bytte en innglassing.
 • Avstiving av tak og byggeledelse kommer i tillegg.

 

Finansiering

Kostnad  / finansiering

 • I beste fall kr 3.500.000: I verste fall kr 6.000.000 + prosjektkostnad, arkitekt mv
 • Kan betales via felleskostnad eller med individuell nedbetaling.

 

Økning av felleskostnader

 • Lån på 15 år, 4,5% rente vil gi en økning av felleskostnad  fra kr 245.- til 430.- pr md pr andel

 

Individuell nedbetaling

 • For mange er det ønskelig med finansiering gjennom borettslaget og å betale alle tiltak over felleskostnadene, mens andre ønsker å betale alt på en gang og ha tilsvarende lavere månedlige felleskostnader.

 

Eks. Totale felleskostnader NÅ

      3 367

Felleskostnader

2 844

Stipulerte avdrag

344

Stipulerte rentekostnader

379

Objekt: Garasje

100

Altaninnglassing

?

 

Kostnad for altaninnglassingen vil komme som et tillegg på stipulerte avdrag og stipulerte rentekostnader, eller egen linje.

Dersom individuell nedbetaling benyttes, vil rente og avdragskostnad ikke økes (forbehold om generell renteøkning)

 

Hvor er vi i prosjektet?                    fortløpende informasjon vil bli satt opp i oppgangene og bli lagt ut på www.skarerasen2.no

 • Kravspesifikasjon er under arbeid (Obos styrer prosjektet)
 • Det blir anbudsinnbydelse – vi ønsker minst 3 tilbud

 

spørsmål? ta kontakt med styreleder via post@birgith.no