Så har vi lagt ut styreprotokoll fra møte 1 og 2, med sakene 1-37, og protokoll fra fellesstyremøte