Arbeidslisen for 2016 er impornerende. Bare 2 ganger har vi hatt eksterne inne og gjøre noe for oss --- se seniorlagets gjennomførte oppgaver i 2016