Et enstemmig styre har vedtatt at vi går inn for en komplett utskifting av avløp, sluk og vannrør, samt bygger tette bad og wc-rom som er en god løsning både økonomisk og i forhold til belastningen det gir i private hjem om man skal inn i 2 omganger. På denne måten vil man få nullstilt de sanitærtekniske installasjoner og oppgrader det bygningsmessige.

Obos Prosjekt AS vil nå utarbeide et forslag  som legges til grunn for hva som skal inngå i den pakken som skal  fatte det endelige vedtak på  ekstraordinær generalforsamling medio januar.  

Beboerne vil bli holdt løpende orientert gjennom prosjektnytt . Obos vil være tilstede på  beboermøte i forkant av ekstraordinær generalforsamling.

Har du spørsmål ? Da  er du velkommen til å ta kontakt  post@skarerasen2.no
Det er idag lagt rundskriv - Prosjektnytt 1-2015 -  i alle postkasser, fremover vil Prosjektnytt   bare bli sendt e-post og bli hengt opp på oppslagstavler i oppgangen

Det opprettes en egen side her på nettstedet Prosjekt 2016-2017 hvor all infomasjon  vil bli samliet

SE NY SIDE......./Prosjekt20162017.aspx     og   /Prosjekt20162017/Spørsmålogsvar.aspx