Vi går inn i et nytt spennende "styreår". Denne gangen har vi med oss to nye varamedlemmer  Heidi Frydenberg og Stian Dalberg og vi satser på at de vil bli med i styre og stell en god stund framover. Det er da også en selvfølge og meget viktig at de fra dag 1 får all informasjon og blir trekt med i det daglige styrearbeidet. Styret i SÅ2 består nå "bare" av tidligere varamedlemmer :-) så vi ser lyst på fremtiden  :-)  Styresammensetningen ser du her
 
Forretningsorden
●    Varamedlemmer innkalles til første styremøte i hver periode.
●    Dersom noen styremedlemmer melder forfall til møte – sendes det omgående en innkalling til 1. vara som da må svarer fort. 
●    Det utbetales møtehonorar til varamedlemmer for de møter de er innkalt og tilstede på. 
●    Dersom varamedlem er interessert i en eller flere saker er det lov å komme på styremøte – men det betales da ikke honorar for dette fremmøte.
●    Fordeling av honorar gjør vi januar – vi følger tidligere godkjent fordelingsmal – inntil den eventuelt blir rettet (ca 20% av styrehonoraret brukes til møtehonorar, det blir 800–900 kr pr møte) 
●    Varamedlemmer settes opp på e-postgruppen – post@skarerasen2.no 
●    Alle i styret inkludert vara får kopi av alt som sendes til denne e-post. 
●    Varamedlemmer skal alltid være orientert om alle saker som styret behandler
●    Dersom ikke annet er avtalt er det styreleder som svarer.
●    Det er styremedlemmer som deler på kontorvakten og der har Alexander inngått avtale med Bente og Birgith som tar hans vakter i 2017.
●    Alle i styret inkl vara har alminnelig taushetsplikt når det gjelder noens personlige forhold – se også Retningslinjer for styrearbeid i SÅ2 – som ble utsendt 06.04.17
●    Bori Styreportal – HMS-modulen
Vedtak 
Orientering og «Retningslinjer for styrearbeid» er godkjent.

Protokoll fra styremøte 5-17 - finner du på /Protokoller/ProtokollSTYREmøter