Protokoll fra styremøte 29.08.2016 med sakene122-143 er nå lagt ut, se http://www.skarerasen2.no/Protokoller.aspx