Protokollen fra møtetr er lagt ut her  Protokoll fra styremøte 17.11.2015 

Øvrige protokoller finnes på ............  /beboersiden