Så er protokollen fra siste styremøte lagt ut på siden /Styremøter protokoller .

Prosjektetet med det siste og "Spørsmål og svar"  finner du på /Prosjekt2016-2017.  og /Spørsmål og svar  

Prosjektnytt 2-2015  er snart klar og deles ut i uke 49 -

Du bør allerede nå  avsette onsdag 20.januar til informasjonsmøte og ekstraordinær generalforsamling