er nå lagt ut på beboersiden :-)  fellesstyremøter  / styremøter