19.april sendte vi e-post vedrørende fellesstyremøte på våren: "Å ha møte for møtes skyld er ikke noen hensikt og derfor vil ikke SÅ2 innkalle til fellesmøte uten å ha noen saker
av 2.  - 
Har spørsmålet :
"Har SÅ3 noen saker til behandling ? så ber vi om å få disse oversendt innen 01.05.2016
og vi ber om status oppdatering innen samme dato." 

Intet svar og deremed heller ingen saker til behandling. 

Invitasjon til høstmøte sendt ut 20.06 – bedt om saker senest 22.08.16 og lovet saksliste til ca 20.09 – forslag om ny dato (10.10) sendt 29.08. – sakslist sendt  27.09.2016 .. protokoll godkjent 2016 10 21