Det har vært evig diskusjon om parkeringsplassene siden lagene ble etablert i 1967-68.
Vi har brukt mye tid for å grave fram i gammelt arkiv, men nå er vi altså i land med en avtale som vi kan leve med også i fremtiden. Det var vår advokat som skrev utkastet til avtale. Lagene gikk igjennom og foretok noen små endringer før alle tilstedeværende skrev under. Avtalen vil bli lagt ut på våre "beboersider" når siste underskrift kommer på plass 05.10. (For tilgang til beboersiden, klikk "Få tilgang" fra venstre marg.
På fellestyremøte 26.10.då tar vi fatt på å lage ny samarbeidsavtale.