Siden er oppdatert med lenke til protokoll fra siste styremøte og siste fellesstyremøte