Husk, evt parkering ved oppgangene, maks 25 min.
Ved parkering på grøntarealer ilegges gebyr umiddelbart.
Beboerer som parkerer på gjesteparkering ilegges gebyr umiddelbart