ALTANER  - VI ER IGANG

Følg med på oppslag i oppgangen på Facebook og på hjemmeside
Alle tak i 4. etasje stives opp før jul
Utskifting av alle vinduer og profiler begynner 07.01
Altanvinduer leveres med gardiner

Dersom du vil ta vare på der  Nyhetsbrev 2012_07.