• Protokoll fra generalforsamlingen
  • Komfyrvakt
  • Renteøkning
  • Maling av oppganger – ferdig
  • Penger på vaskerikortet
  • Blomsterkasser skal ned – arbeid fra lift
  • Sikringsskap i oppgangene skal holde låst
  • Fellesrom i kjeller – må ryddes

hele Nyhetsbrevet finner du her