Vi har samlet mange e-postadresser fra våre beboere og begynner nå å sende nyhetsbrev når vi oppdaterer de interne sider eller legger ut nye Nyhetsbrev.

Får du ikke nyhetsbrev så har vi ikke din e-postadresse. Send til styreleder@skarerasen2.no, fint om du også legger ved mobilnr :-)