Altaner !
Hurra, vi er ferdige og alt gjennomført iht plan og pris -  DVS Bygg AS har utført en bra jobb og vi har hatt en prosjektleder fra Obos som har fulgt godt med i timen!

Overtakelsesprotokoll er mottatt. Firma tar kontakt med de to andelseiere som har et lite justeringsproblem.

Nå overtar andelseier – du -  selv vedlikeholdsansvar for vinduer og solavskjerming.

Derom noe ikke er helt som det bør være kan det ikke understrekes tydelig nok at feil og mangler må meldes så fort de oppdages eller burde bli oppdaget. Og her gjelder bare skriftlige meldinger! Levers i styrets postkasse Skårer Terr 12, eller sendes til styreleder post@skarerasen2.

Les hele nyhetsbreveet her