Følg med i det som skjer i Skåreråsen 2 brl - les nyhettsbrevet her   Vi oppfordre  også til å bli medlem i Facebookgruppen  "Skåreråsen - vi som bor på Skåreråsen" . 

Nyhetsbrevet utkommer ca en gang i måneden - unntatt juli - men det er en del småsaker som vi legger på FB når det er aktuellt.  Facebook gruppen er en meget enkelt og fort måte og sende ut informasjon til alle beboere. 

Til neste neste nyhetsbrev håper vi å kunne presentere det firma som blir totalentreprenør for vårt prosjekt.