Så er det snart jul og styret ønsker alle beboere

en riktig fin jul og et godt nytt år for vårt borettslag

Kontoret er åpen mandag 14.des og da blir det gløgg og

pepperkaker til alle som stikker innom

 

Karl - den gamle dansken. Utnevnt til årets hverdagshelt i BORI. Vi gratulerer.

Karl Larsen er etter hvert blitt 75 år gammel, hvorav de siste 42 år som beboer i vårt borettslag. Karl har alltid, og vil så lenge han står oppreist stille opp for alle på eget og andres initiativ. Du kan lese mer i Bori-magasinet som utkommer i desember.

 

Vinteren kommer!  det blir snø og vi vet det kan bli kaos på parkeringsplassene.

Men det er brukerne som skal sørge for at holde snø fra egen plass.