Parkering - vi har på tiden ingen ekstraplasser. MEN den som ikke søker får heller ikke plass når noe er ledig.

Neste runde og oppdatering av plasser blir i oktober.

 

Kjellerrydding

Kan se ut som noen tror at andre skal tømme kjeller for dem.

Vi forventer at alle tar ansvar for eget rot.

Neste tur med traktor blir sept/oktober

 

 

Altaner lekkasjer i 4.etg

Arbeidet igangsettes ultimo juni. 
Begynner i Skårer Terr 18-20-22

 

 

Altaner - feil på vinduer

Tilsynelatende håpløs oppgave.

Deler kan ikke skaffes.

Vi har vært i forbindelse med alle større, og mange små leverandører på det meste av Østlandet. Også sjekket ved verktøys-makere og plaststøperier.

Ingen kan/vil påta seg jobben.

 

Dermed sitter vi med noen innglasset altaner og andre bare delvis innglasset.

 

Hvis noen andelseiere selv har en ide, kjenner et firma er vi meget mottakelig for å prøve.

Å bygge nye altaner anser vi ikke som noe alternativ de første 20 årene.

Flere av feilene som har oppstått er rene brukerfeil. Vinduer er åpnet uten å løfte opp håndtaket, og vinduer er brekt rundt hjørnet uten å støtte med ekstra hånd.

 

I 4.et er noen tak syknet ned, det er der vi først vil jobbe for en løsning. Dermed kan vi muligens få noen deler som kan brukes til vinduer nedover i etasjene

 

 

 


Nye vinduer
 i

Skårerlia 20-22 og Skårer Terrasse 6-8-10

Utrolig at beboer ikke vil følge opp det pålegg vi gav og sørge for at håndverkerne kunne komme inn når de skulle det. Dette forsinker og fordyrer arbeidet.

Andelseier faktureres og det koster kr 5-600  ekstra pr vindu når håndverkerne må ta det uten om ruten.

Vi mangler også en del evalueringsskjema, for de som ikke svare setter vi, at "alt er OK" på andelsmappen , og at dere overtar det videre ansvar!!

Husk: Markiser kan ikke settes opp på aluminiumsvinduer og det er ikke lov å skru inn termometer eller annet på utsiden av vinduene. Hvis det blir laget hull i profilene, vil all videre vedlikehold / skifting bli en kostnad for andelseier

 

Vi ønsker alle en fin sommer 
og minner om at

Styrekontoret er åpen 05.07 og stenger resten av juli

Men  du kan nå oss på

post@skarerasen2.no

eller send tekstmelding til

482 48 795 Birgith

913 27 600 Jacob

.. og du finner svar på de fleste spørsmål på våre hjemmesider www.skarerasen2.no

Om noe uforutsett inntreffer og du får bruk for håndverker!

Bori Drift kan hjelpe med det meste,

 har døgnvakt på tlf 6484 3700