Parkering  for 2010
Bare de som ikke har fått forlenget  leie av  ekstraplass tilskrives.  
Vi har 115 plasser og 108 leiligheter. Og vi har  flere  a ndeler som ikke har parkeringsplass. Hvis vi kommer til å mangle p-plass til de andeler, vil vi trekke lodd mellom de som i dag har ekstraplass.
En ekstraplass kan - av parkeringsutvalget - sies opp med 1 md varsel!

Ny parkeringsavtale med Skåreråsen 3- ble underskrevet 28.09.09 
Endelig har vi fått til en uoppsigelig avtale som sikre vårt borettslags rett til parkeringJ

Andelseiers ansvar

Plombert sikringsskap (strømskap i oppgangen)
Som de fleste husker fikk vi nye sikringsskap høsten 2007. Dessverre ble arbeidet ikke fulgt opp og det er i dag flere sikringsskap som ikke har blitt plombert.  Er din måler-enhet  plombert?  Hvis ikke, gi omgående beskjed til styret. Hvis vi ikke får noen beskjed, anser vi at det er i orden og du overtar selv ansvaret. Husk døren til skapet skal holdes låst

 

Eget brannvern- elektrisk opplegg
Brannvern innenfor din dør er ditt ansvar.  Vi ber alle om å gå gjennom - sjekklisten som finnes i Infoheftet - eller som du kan finne på våre hjemmesider

HMS- sjekkliste for andelseiers ansvar(ligger under Ofte Stilt Spørsmål - OSS.

Tenk på at dersom du sløser med ettersyn og vedlikehold kan det gå utover naboen

 

Vårt borettslag begynner å trekke på årene - feil oppstår, de fleste kunne vært unngått dersom alle regler var fulgt - så vi ber om at alle husker på at andelseier har et stort ansvar. Borettslagets ansvar er begrenset til fellesarealer.

 

 

Rens sluk
Det er viktig å sørge for å rense leilighetens sluk på kjøkken og bad. Dette bør gjøres 2 ganger i året. Det kan ikke påregnes at lekkasjer dekkes av borettslagets forsikring. Er det likevel en sak borettslaget må inn i, vil selvrisiko på kr 6000.-  bli belastet andelseier.

 

Varmvannsbereden
holder heller ikke evig.
Det regnes ca 15 år ! når byttet du J  

 

Viktig med åpne lufteventiler, også om vinteren
En leilighet har hatt muggproblemer på utvendige vegger, det skylles ikke fukt i veggen, men at leiligheten ikke har hatt god nok ventilasjon!

 

Bad, innbygget rør - mv

Borettslaget ble bygget i 1967. Alle rør på badet lå da synlige uten på veggene. Vi vet at mange andelseiere har laget skjult røropplegg, men husk det er på eget ansvar. Når stoppekran må byttes,  og det må den i løpet av de nærmeste årene, er det eier som må betale evt tilleggstid for rørleggeren . Tid som går med til å demontere skap og lignende. 
Det har oppstått lekkasjer pga tette sluk og dårlig håndverk, også det er eiers ansvar

 

Rørlegger og elektriske arbeider - samsvarserklæring
Husk at du iht gjeldende bestemmelser skal sørge for å få samsvarserklæring og at arbeidet bare må utføres av godkjente og autoriserte håndverkere. Det kan bli kostbart dersom du ikke har sertifikat fra rørlegger og våtromsarbeid.

 

Kjeller tømt 
igjen er en kjeller tømt på beboernes regning

 

Vedlikehold høsten 2009
Bori begynner i disse dager med å bytte ut 17 vinduer og ser på  altanproblemer som ble meldt inn på vedlikeholdsskjema i mai. Husk det er ikke alt som betales av laget! det er andelseier som er ansvarlig for vedlikehold. Klarer du det ikke selv, kan du bruke hvilken håndverker du vil J

 

Våre hjemmesider   www.skarerasen2.no har egne sider for beboere. For å få tilgang til disse sider må du bestille brukernavn.

Klikk på "Få tilgang" fra venstre marg. Fyll ut skjema, klikk send.

Da får du passord tilsendt tilsendt. Du kan deretter selv endre passord

På beboersidene kan du bl a lese protokoller fra styremøter og andre "interne" dokumenter

 

Antennelaget kartlegger hvilke nasjonaliteter som bor i våre borettslag. Vi har mange forskjellige nasjonaliteter i Skåreråsen 2 brl: Vietnam, Tyrkia, Shilanka, Somalia, Tsjetsjenia, Danmark, Albania, Afghanistan og sikker flere, send en melding til post@skarerasen2.noog fortell hvor du kommer fra