Arbeidet i Skårerlia 18 starter opp 07.08 og det siste arbeide i blokk 12 og 13 ferdigstilles 14.07  --- Firmaet tar ferie i ukene 29-30-31.

  • Vi viser til siden «Viktige datorer» som er listet i beboermappen som ble delt ut på infomøte 14.06
  • Det er avdekket en del el-feil i blokk 12 og 13  - vi tror feilen også finnes i andre blokker. Andelseier vil bli informert fortløpende

Kommende oppgaver : 

  • Vil du følge med på det som skjer i borettslaget anbefaler vi at du leser protokollene som ligger på  http://www.skarerasen2.no/Protokoller.aspx 
  • De store sakene utover høsten - les hele nyhetsbrevet her