•    Rapport fra brannkontroll – feil og mangler – andelseiere er tilskrevet
•    Husordensregler når det gjelder tørkebåser og lufting av tøy og annet på altanen
•    Rehabilitering – Nye rør og bad 
•    Fellesrom – sett navn på det som du må oppbevare i fellesrom i kort period

Sommerferie og stengt styrekontor – åpen mandag 4.juli og stenger så til 8.august

Les nyhetsbrevet her