Innbrudd i kjeller  

Vet ikke hva som skal til for at alle holder kjellerdører lukket og låst.
Natten til 26.april ble 10 boder brutt opp og gjennomrotet, mye ble ødelagt.
En dør sto åpen!!!!

/les hele nyhetsbrevet her