Oppjustering av felleskostnader

Fra 01.07.

Parkeringskostnad øker med 

kr 25.- pr md  

  • Felleskostnader øker med 3%. Rundskriv er delt ut

 

 

Vårdugnad - takk for innsatsen.

Tenk om alle hundeeiere alltid hadde pose med - og alle røykere sluttet å hive sneiper ut fra altanen J  og de som ikke har hund eller røyker slutter selvfølgelig å hive papir o lign, ja da hadde det sett bra ut hos oss.

 

 

Kjellerrydding

Vi begynner en prøveordning med kjellertømming. Info vil kommer på oppslagstavlen.

Men dersom du skal bytte kjøkken eller sånt - må du selv sørge for å få kjørt vekk gammelt.

 

Når vi kommer med henger er det ment for det som ikke kan gå i konteiner, men ikke for gamle kjøkken, bad etc.

Den som har søppel må selv slenge det på henger.

Settes noe ved siden av hengeren vil det ikke blir tatt med og blokken vil ikke få henger neste runde.

 

Samtidig sender vi en takk til de andelseiere som selv har sørget for å kjører skrot bort. Egen liten konteiner eller bruk av Skrot-drosje J hyggelig at noen tar ansvar! TAKK

 

 

 

Vindusutskifting

Vi begynner i Skårer Terrasse  6-8-10 og deretter Skårerlia 20-22.

 

Husk. Dersom håndverker ikke kommer inn vil andelseier bli belastet for merkostnad!

 

 

 

 

 

Altaner lekkasjer i 4.etg

Det er meldt om mange lekkasjer på altaner i 4. et. Dette må prioriteres for å unngå tilleggsskader.

Tilbud er innhentet og vurdert, verksted er valgt.

Arbeidet igangsettes medio juni. 
Begynner i Skårer Terr 18-20-22

 

 

Altaner - feil på vinduer

Tilsynelatende håpløs oppgave.

Deler kan ikke skaffes.

Nytt system må vurderes og da er vi på millionkostnad. 
Felleskostnad vil gå til himmels, så vi har ikke lyst å gi opp ennå.

 

 

 

Antennelag

Canal Digital er valg.


Spørsmålet i Skårer Antennelag har vært: Canal Digital som vi har i dag, eller Get 
Det er fordeler ved begge to. 
Styret har behandlet forslag og anbefalingen fra Antennelagets Arbeidsutvalg. Vi ønsket ikke å påføre vårt lag noen dobbeltkostnader ved å bryte avtaler, og velger derfor å viderefører dagens ordning med CD.


Dekoder bestilles av beboer, direkte til Canal Digital. Kan gjøres via nett

Pris er uansett den samme:

  • HD Dekoder: kr  990,-
  • HD PVR Dekoder (med opptaksmulighet) kr 1990,-
  • Frakt (kr 57,-) kommer i tillegg.
  • Årlig kortavgift = kr 299,-


se også www.skarerantennelag.no  og
 www.skarerasen2.no