Nye hjemmesider

Nye hjemmesider ble åpnet medio juli.

Foruten de vanlige åpne sidene er det lagt opp til at alle beboere kan logge seg inn på den interne beboerside.

Brukernavn og passord kan bestilles av alle andelseiere og leietakere.

Vi håper også at tekn.leverandør snart kan tilby noen tillegg som f.eks diskusjonsforum.

 

Sidene blir fortløpende oppdatert.

 

Verktøy

Vi har fått spørsmål om utlån av verktøy.

Nei, vi har ikke verktøy til utlån.

 

Rullgardiner- altaner

Snor kan kjøpes på styrekontoret hver mandag mellom kl 1800-1900.

Kr 25.- pr stk.

 

Røykvarslere og pulverslukker

Vanlig vedlikehold er andelseiers ansvar.

Borettslaget sørger iht bestemmelsene for  ekstern kontroll hvert 5 år - neste eksterne kontroll blir i 2013. Røykvarslere er levert av 
Firesafe AS, Tlf +47 22 72 20 20

 

Vedlikehold av vinduer og altaner

Bori Drift tar direkte kontakt med de andelseiere som pga innsendt vedlikeholdsskjema er satt på arbeidslisten.

 

Økonomi 

Vi har fått en smell på tidligere vaktmesterleilighet. Da vi måtte bytte leietaker, viste det seg at leiligheten ikke var blitt gjort ferdig. Videre har det oppstått noen muggskader på noen vegger. De som har forstand på slike skader, sier det er fordi det har vært dårlig ventilasjon/ lufting. Utleiemegleren har saken og hjelper oss med å få dekket skadene.

 

Første halvår har ellers gått iht budsjett - bortsett fra det koselige, at vi som alle andre, har "overskudd" på rentene  

og nå er vi i gang med arbeidslisten og kostnadsberegninger for 2010-2011.

 

Er det noe DU mener som

  1. MÅ gjøres
  2. Bør gjøres
  3. Kan gjøres

n  send oss et par ord -

 

Inngangsdør til leiligheter

Vi har fått melding om at flere dører står "og klapper" - er uttette osv.

Her har vi igjen med innvendig vedlikehold å gjøre. Men vi fikk et godt tips fra BORI og det deler vi selvfølgelig med dere.

 

 

 

Det er ved låsestykket på dørkarmen - den lille splitten

 

 

 

du må inn bak denne lille splitten med en flat skrutrekker og press den litt frem - slik at "rommet" blir mindre. Vær forsiktig så splitten ikke knekker. Alternativet er å montere nytt låsestykke på karmen.

 

Lykke til

 

 

 

Bilkjøring i Skårerlia

Unødvendig bilkjøring i stor fart!

Vær snill og stopp det. Vi får stadig henvendelser på bilkjøring i Skårerlia - ut i høy fart for så å bråstoppe foran fartsdumpen  -   og kjøring til alle tider på døgnet.

Vi er livredde for at det en dag skal skje en ulykke med et barn.

Og det er rimelig slitsomt for de som har soverommene sine ut den veien. Uansett dag eller natt, må du kjøre inn så ta hensyn til dine naboer!