Skåreråsen 2 brl. 
Høsten 1966 flyttet de første beboere inn,  det var den tid da en andel kostet om lag kr 18.000. Og nå når vi blir 50 år, er det noen store arbeider som bare må fornyes.
 
På generalforsamlingen 15.04.2015 fikk styret fullmakt til å sette i gang det store renoveringsprosjektet som skal begynne våren 2016 med å bytte ut soilrør, legge nytt takpapp og så fortsetter med alt det annet som er satt inn i planen.
 

om brannvernskontroll les her                  og Nyhetsbrev 5 leder du her