Skåreråsen 2 brl har fått 3 nye medlemmer i styret   

       

         Fv Bente, Andres, Birgith, Alexander, Mehmet  og Janne. Andreas S var ikke tilstede da foto ble tatt

Nye styremedlem ble Mehmet Sønmez  og Anders Edvardsen. Gjenvalg på styreleder Birgith Sørensen.  Nestleder Janne Kittelsen, sekretær Bente Langnes var ikke på valg.

Alexander Storsve og Andreas Solberg er de nye varamedlemmer.  

Det betyr at vi sier stor takk til  Gørild Karlsen, Jacob Sørensen og Arulampalam Vasanthrajan for arbeidet de har gjort for oss. Dere er velkomne tilbake!

Det ble også gjenvalg for alle blokktillitsvalgte som også fungere som  valgkomité : Richard Rist, Rolf Clemetsen, Steinar Holst, Frank Hagen og Tage Solberg

Med en blanding av nye og gamle medlemmer i styret tar SÅ2 nå fatt på årets oppgaver. Alle vindbrett må sjekkes. Håndverk er ikke hva det en gang var! Og mange brett har blitt vendt feil da de ble byttet i 2010-2011.  

Det blir omgående igangsatt forhandlinger med Canal Digital for å skaffe rimelig internett til alle andeler.

Så skal det tas fatt på oppgaven med å skaffe borettslaget et nytt avfallsystem.

Det blir spørsmål om Molok som i Søster Mathildes gate Sameie, eller avfallsug som på Sletta.  Dette ses i sammenheng med bytte av soilrør, ny takpapp, nedløpsrør mv og selvfølgelig de planer som Lørenskog Kommune har for avfallshåndtering hos oss. 

Det blir nok å henge fingrene i.

Seniorlaget er i startgropen det blir møte allerede på torsdag. Arbeidsliste settes opp og prioriteringer gjøres. Gutter gleder seg til å ta fatt. Arbeidet de utfører tilsvarer mer enn  100 kr pr andel pr måned. De er altså bokstavelig talt guld værd  for Skåreråsen 2.

… og så  ønsker  vi god påske til dere  alle --   Styret i Skåreråsen 2 brl