Oppjustering av felleskostnader

Fra 01.07.

Parkeringskostnad øker med 

kr 25.- pr md og

  • Kanalpakke fra Canal Digital er til vurdering.
  • Avgjørelse vil bli tatt 10.05.10

 

 

Vårdugnad

Se eget oppslag om dette og avsett allerede nå tirsdag 11.mai.

Du som andelseier er som alle andre, medansvarlig for at det ser bra ut hos oss.

 

 

Kjellerrydding

vi undersøker prisene for å få en henger/konteiner til hver blokk hvert kvartal

 

 

Oppmaling av parkeringsplasser

Siste gangen det skulle være dugnad kom 2 bileiere.

Vi anser derfor at bileiere heller vil betale dette i stedet for å jobbe. Vi setter derfor ut  jobben bort til firma, eller betalt dugnad.

 

 

Garasjelys

Det er bestilt elektriker

 

 

Oppmaling av parkeringsplasser og istandsetting/utskifting av garasjelys skjer i samarbeid med Skåreråsen 2

 

 

Fotballbanen

Planen er at banen skal planeres, det skal komme nye mål og ny grus. Dette er samarbeid mellom Skårerlia, Skåreråsen 2 og 3

 

 

 

 

 

 

 

 

Vindus utskrifting

 

Alle gamle trevinduer skal byttes ut over en periode på 3-4 år(5)

 

Vi begynner i Skåreråsen 6-8-10 og deretter Skårerlia 20-22.

 

Alle andelseiere der har fått brev fra styret, og vil få nærmere informasjon fra Bygg Team AS som utfører jobben.

Igangsetting er planlagt til 25.05.då

 

 

Altaner lekkasjer i 4.etg

Det er meldt om mange lekkasjer på altaner i 4. et. Det innhentes nå forslag og tilbud til hva som kan gjøres og hva dette vil koste. For ikke at fukten skal ødelegge annet  i våre bygg, må dette arbeid prioriteres. I skrivende stund har vi ingen detaljer, men ser at det kan bli nødvendig at vindusutskiftingen kan bli forsinket og i verste fall ennå en økning av felleskostnader.

 

 

Altaner - feil på vinduer

Det ble meldt en del feil i juni 2009. Bori har vært hos de fleste men det ser ut som jobben likevel ikke er gjort godt nok. Vi har derfor igjen bedt alle som er berørt om å gi skriftlig tilbakemelding via utdelt skjema.

Fristen var 19.04 -

50% har svart. Vi setter derfor at arbeidet er utført tilfredsstillende for de 50% som ikke har svart.

 

Snorre til rullegardiner på altan

Kan kjøpes på styrekontoret kr 25.- pr/s

 

 

Hjemmeside for antennelaget

se www.skarerantennelag.nosiden er under arbeid, men informasjonen ligger der

 

29.09.2010