• Generalforsamling 16.04.2018
  • Nytt stort prosjekt  Omtekking av tak - begynner i siste halvdel april 
  • Elbil- garasje- ladestopler 
  • Parkering  - snøen er en utfordring
  • Garanti på nye servanter 
  • Vårens dugnad 
  • Klager

Les hele nyhetsbrevet her