Viktige nyheter  - les hele nyhetsbrevet her

•    Feiing  fredag 5.mai (hvis det ikke blir snsøstorm:-)
•   Styresammensetning 2017 ? men du har fått protokollen
•    Om våtroms prosjektet --
og vi minner igjen om at dere følger opp de datoer dere får oppgitt for førbefaring og bestilling. Dersom en andelstaker forsinker fremdriften av prosjektet ved at entreprenøren ikke får tilgang til leiligheten, vil andelseieren komme til å betale hele erstatningen og det blir mange tusener.
•    Det er VÅR –  og har du samlet skrot? Har vi vedlagt åpningstider for Lørenskog gjenvinningsstasjon. 
Følg med på daglige meldinger på Facebook siden ”Skåreråsen - vi som bor på  Skåreråsen”  
og les på www.skarerasen2.no

Og så ønsker vi alle en god helg og håper at våren snart kommer til oss