Det har vært generalforsamaling. De fleste tillitsvalgte fortsetter men hygggelig at det også er nye medlemmer i styret.

Fra venstre: Anders Edvardsen, Alexander Storsve, Bente Strand,
Birgith Sørensen, Mehmet Sønmez og Andreas Solberg.
Cathrine Stokmann var ikke tilstede da foto ble tatt

Les nyhetsbrevet og se hvem som er med i styre og stell i Skåreråsen 2 
o
g her kan du lese protokollen