Generalforsamling, matos, sortering i grønne poser, stopp motoren, noen kjører for fort og ledige sommerparkeringsplasser :-)

Nyhetsbrev 4-2014