Ventilasjon
Forhåpentlig er vinteren snart slutt. Det har vært kalt - lenge. Noen har kanskje lukket alle ventiler, men dette kan gjøre vondt verre.  Hvis ventiler ikke er åpen kommer det ikke inn luft og det dannes kondens i leiligheten! Et par andelseiere har klaget over fukt. Dette er noe de selv må ordne.  
Grunnen til at de originale dørene til bad og wc ser ut til å være 2 cm for korte er for og skape luftgjennomstrømning.

Vaskeri
Hvis du ikke skal bruke tiden du har reservert, vær snill og fjern din lås.

Snø på parkeringsplassene
Snø på bilplassen er bileiers ansvar

Ledige parkeringsplasser
Det er ikke alle leiligheter som benytter sin plass. Vi har fått 3 plasser til rådighet for korttidsleie. 6 md, med 1 md oppsigelse-stid. Pris kr 900.- + fak.gebyr. 
Dersom vi må ta plassen tilbake på 1 md varsel, tilbakebetales leien for denne tiden.
Har du behov for en ekstra plass? søknad legges i > 
Styrets Postkassen Skårer Terr 12 
- senest 15.03

Støy
Styret har fått henvendelser om for høy musikk og for mye støy i oppgangen. 
Det registreres at det ofte er røykere som skal ut og røyke og prate som klarer og holde en hel oppgang våken  
Det er heller ikke alle små hunder som koser seg med å være alene hjemme på
dagtid. Her må vi be eier ta hensyn til både hund og naboer 

www.skaarerasen2.no
Nyheter legges ut nesten hver uke. Vi anbefaler alle å gå innom sidene minst en gang i uken.  Ja vi vet at ikke alle har internett, men beklager vi kan ikke henge opp eller dele ut lapper hver uke 
Siden "For beboer" - bestill passord! Her kan du lese alle protokoller og andre saker som holdes internt. De som ikke har internett kan ta en tur innom kontoret mandag kveld 18-19 dersom det er spørsmål.

Nye vinduer
-Alle gamle trevinduer vil bli byttet ut i løpet av 3 år. 
-Berørte beboere vil få nærmere beskjed. 
-Vi begynner i Skårer Terrasse 6-8-10 og går videre til Skårerlia 20-22.  
-Arbeidet blir utført mellom kl 0700-1600. 
-Og vi gjør allerede nå oppmerksom på at dersom tømmene ikke kommer inn vil andelseier bli belastet for ventetid, evt ekstra oppmøte.
-Arbeidet er beregnet fullført på 3 uker = 15 arbeidsdager.
-Bygg-Team Romerike AS  v/Svein Høgtorp er ansvarlig fra firmaet og Per Vange fra Bori er prosjektleder.

Tv/Fjernsyn
Canal Digital eller Get ?? 
I skrivende stund er det ikke klart, men det jobbes intenst for å få en god løsning for borettslaget. 
Det vil komme til å koste penger for alle. 
Vi kan ikke gå baklengs inn i fremtiden. Analoge signaler vil snart forsvinne og vi må ha et tilbud som fanger opp dagens  behov. TV, internett og mulighet for telefon mv. 

Konteineren v/ Skårer T 4-6 må ikke brukes av våre beboere. Den tilhører Balco - firmaet som lager altaner for 3'ern

Neste styremøte er 12.04.10