• Husk Generalforsamling - Forslagsfrist er 20.februar
 • Valgkomite er i arbeid* – du er velkommen til å ta kontakt
 • Ventilasjon- igjen😊 Det er vinter, det er kaldt og mange fristes - men husk  borettslaget har naturlig ventilasjon
 • Brannvern 1– kontroll gjennomført
 • Vi har fått mange merknader  - Det var for mange feil i leilighetene -
 • Maling av oppganger 
 • Dette har vi ventet på i mange år? Malermester Buer skal utfører arbeidet. - Oppstart vil bli uke 10
 • OBS --- fylle penger på vaskerikort - før malerarbeidet starter vil vaskeriautomaten Skårer Terrasse 12 bli flyttet til kontoret og det vil da bare bli mulig å fylle på penger i kontortiden mandag kveld fra 18-1900
 • På styrekontoret kan du også få
  Dispensasjon for parkering til evt håndverker e. a.
  Kjøp av låsebrikker og gjeste-parkeringskort og kjøp av nøkkel til avfallsbrønn

Les hele nyhetsbrevet her