Protokoll er detlt ut. 

Styret:
Styreleder: Birgith Sørensen
Nestleder:  Rune Fremgarden
Sekretær:  Janne Kittelsen
Styremedlem: Jacob Sørensen
Styremedlem: Gørild Karlsen
Varamedlem:  Arulampalam Vasanthrajan
og Bente Langnes
Ny blokkktillitsvalgt i Skårer Terr 12-16
Christin Helen Undheim

/Portals/146/Nyhetsbrev%202012%2003.pdf

Hele vedtaket finner du  på våre interne sider og i årsberetningen  http://www.skarerasen2.no/Forbeboere/Generalforsamling.aspx