Møteplan 1-2009 
April uke 18   Generalforsamling 
onsdag 29.04.09
Mai uke 20    mandag 11.05.09
Juni uke 24    mandag 08.06.09

Generalforsamlingen 2009 
onsdag 29.april på Smørbrødsalongen Skårersletta 45 kl 1830.
 
Hund i borettslaget
Det er ikke hundene det er noe galt med - men eierne må sørge for å samle opp etter sine venner.
 
Vaktliste for styrerommet
Hver mandag fra kl 1800-1900
Dato Hvem har vakt 
20.04.2009  Gørild 
27.04.2009  Rune
04.05.2009  Birgith
11.05.2009  Styremøte og ny liste
18.05.2009  Vanja  
25.05.2009  Jacob
 
Calling - ringeklokke, dørtelefon
Samme ting mange navn!
Vi har igjen hatt en stor reparasjon - og et vanskelig feilsøkings-arbeid fordi noen har tatt ned telefonen inne i leiligheten.
Det er ikke lov å røre installasjonen og koble ned telefonen.
Hvis det skjer igjen vil beboer få tilsendt regningen som kan bli opp til kr 12.000
Spørsmål om ekstra parkering 
Borettslaget har ingen ekstraplasser, men 7 søkere på venteliste.
Det vil bli ført kontroll med at de som har ekstra plasser faktisk bruker disse til de biler som det er søkt for!
 
Altanvinduer
I oktober 2008 delte vi ut silikonspray og en anvisning på hvordan renholde og spraye glide- spor i topp- og bunnrammer.
Det er andelseiers ansvar og foreta dette vedlikehold.

Vi er kjent med at et par andelseier ikke kan få opp sine vinduer og ber dem igjen melde saken. Vi vil foreta en befaring og klargjøre om det er et vedlikeholdsarbeid eller om det er en reparasjon som borettslaget må betale.

Flere vinduer er blitt ødelagt fordi lukkebeslagene ikke har vært lukket til. Dette er en reparasjon som andelseier selv er ansvarlig for.  Se også brukerveiledning som ligger på våre hjemmesider! Eller hent kopi på kontoret mandag kveld.

Ønsker du å lese styreprotokoller? Gå inn på våre hjemmesider
Her finner du også tidligere utgitte nyhetsbrev og brukerveiledninger.
 
Brann i kjelleren Skårerlia 18
Reparasjons og oppussingsarbeide ble igangsatt umiddelbart. Det er mye som må gjøres og man må nok regne med at det kan ta en måned eller mer før alt er ordnet.
 
Fellesrom i kjeller som ikke holdes ryddet vil bli tømt på andelseiers regning.
Alle vil få brev etter hvert som vi kommer rundt